Bilimdon - Page 5 of 5 - Dono.uz

Bo'lim arxivlari: Bilimdon

ARASTUNING ISKANDARGA AYTGANLARI

Izzat va obro‘yim oshsin desang, hech qachon nohaq ishga qo‘l urma! Ishlarim doimo yaxshi va tartibli bo‘lsin desang, faqat o‘z maqsadingni o‘ylab ish qilma! O‘z aybingni bilishga intil, chunki aybli odam har yerda ojiz bo‘ladi. Hamma yerda fikr va tadbir yuzasidan ish tut, aybingdan ogoh qilgan kishilarga g‘azab qilma.   Ey o‘g‘lim, agar sen dunyoda …

http://dono.uz/?p=216
Free WordPress Themes