Ona tili fanini o‘qitishdagi yondashuv o‘zini oqlamadimi? Endi nimalar o‘zgaradi? (+video)

Dunyoda fan-texnologiyalar taraqqiyotining jadallashuvi, raqamli iqtisodiyotga o‘tish bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonlar yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bu globallashuv va integrallashuv sharoitida barcha sohalarda kuchli raqobat muhitini shakllantirib, natijada ta’lim sohasiga nisbatan yangi talablarni qo‘ymoqda.

Ulashing | Поделись этим: