Yosh bola sakkiz xislati bilan bizdan farq qiladi

Har bir odam har qanday boshqa odamdan o‘zining. individual-psixolagik xususiyati bilan ajralib turali. Bolalarda ijobiy, irodaviy va axloqiy sifatlarini tarbiyalab yetkazmoq uchun ota-onalar va tarbiyachilarning o‘zlari bunday sifatlarga ega bo‘lishlari lozim.

1. Rizqning tashvishini qilishmaydi.
2. Bemor bo‘lsa, Allohning qazoi-qadaridan xunob bo‘lishmaydi.
3. Ularning qalbida gina-qudrat, kek va adovat bo‘lmaydi.
4. Ular tezda yarashishga shoshilishadi.
5. Ular to‘p-to‘p bo‘lib ovqatlanadilar.
6. Ular biroz qo‘rqoqroq bo‘lishadi, xolos.
7. Ko‘zlariga darrov yosh keladi.
8. Aldashni, ikkiyuzlamachilikni bilishmaydi.

Qaniydi biz ham ana shunday bo‘lsak!

Ulashing | Поделись этим: